top of page

KOULUTUS JA LUENNOT

MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KULTTUURIEN VÄLINEN TYÖSKENTELY SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

Koulutan pakolaistaustaisten, haavoittuvassa asemassa olevien sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mielenterveyden edistämisestä. Kulttuurien välinen työskentely koskee lähes kaikkea sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiakas- ja potilastyötä. Koulutan laaja-alaisesti kulttuuriseen ja kielelliseen moninaisuuteen liittyvistä erityiskysymyksistä, kuten esimerkiksi kulttuurien välisestä asiakastyöstä, tulkin kanssa työskentelystä, kulttuurisesta kompetenssista sekä kulttuurisensitiivisestä vuorovaikutuksesta. 

KATSO AIKAISEMMAT KOULUTUKSET

MYÖTÄTUNTOUUPUMUS JA SIJAISTRAUMATISOITUMINEN

Auttamis- ja tukityö perustuu toisen ihmisen kokemuksen, ajatusten ja tunteiden ymmärtämiselle. Empaattinen kohtaaminen voi kuitenkin aiheuttaa liiallista myötätuntostessiä, tunnetartuntaa tai sijaistraumatisoitumista, mitkä voivat puolestaan johtaa myötätunto- ja työuupumukseen. Myötätuntostressi ja myötätuntouupumus ovat luonnollinen osa auttamistyötä, seurausta siitä, että teemme työtämme hyvin eli empaattisesti ja myötätuntoisesti. Ammattilaisten ja vapaaehtoisten on kuitenkin tärkeää tiedostaa ja ottaa huomioon nämä ilmiöt. Koulutan siitä mikä auttaa ennaltaehkäisemään, selviytymään ja palautumaan ihmisten parissa tehtävän työn kuormituksista. Ihmisten auttaminen ja tukeminen lähtee siitä, että itse voimme hyvin.

PSYKOTERAPIA JA TYÖNOHJAUS

iStock-628620466 3.jpg

PSYKOTERAPIA

VALITETTAVASTI TÄLLÄ HETKELLÄ EI VAPAITA AIKOJA

iStock-638757138 3.jpg

TYÖNOHJAUS

Työnohjaan ammattilaisia, vapaaehtoisia ja työyhteisöjä erityisesti monikulttuuri-, kriisi- ja traumatyössä.

bottom of page