top of page

KOULUTUS JA LUENNOT

KULTTUURINEN KOMPETENSSI JA KULTTUURISENSITIIVINEN TYÖOTE

Kulttuurimme moninaisuuden lisääntyminen näkyy kaikkien sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten työssä. Koulutan laaja-alaisesti monikulttuurisuuteen liittyvistä erityiskysymyksistä, kuten esimerkiksi haavoittavassa asemassa olevien mielenterveyden edistämisestä, tulkin kanssa työskentelystä ja kulttuurisensitiivisestä vuorovaikutuksesta. 

 

 

KATSO AIKAISEMMAT KOULUTUKSET

MYÖTÄTUNTOUUPUMUS JA SIJAISTRAUMATISOITUMINEN

Auttamis- ja tukityö perustuu toisen ihmisen kokemuksen, ajatusten ja tunteiden ymmärtämiselle. Empaattinen kohtaaminen aiheuttaa kuitenkin myötätuntostessiä ja voi johtaa myötätuntouupumiseen. Myötätuntostressi ja myötätuntouupumus ovat luonnollinen osa auttamistyötä, seurausta siitä, että teemme työtämme hyvin eli empaattisesti ja myötätuntoisesti. Ammattilaisten ja vapaaehtoisten on kuitenkin tärkeää tiedostaa ja ottaa huomioon nämä ilmiöt. Koulutan siitä mikä auttaa ennaltaehkäisemään, selviytymään ja palautumaan kuormittumisesta. Ihmisten auttaminen ja hyvinvoinnin edistäminen lähtee siitä, että itse voimme hyvin.

PSYKOTERAPIA JA TYÖNOHJAUS

iStock-628620466 3.jpg

PSYKOTERAPIA

VALITETTAVASTI TÄLLÄ HETKELLÄ EI VAPAITA AIKOJA

iStock-638757138 3.jpg

TYÖNOHJAUS

Työnohjaan ammattilaisia, vapaaehtoisia ja työyhteisöjä erityisesti monikulttuuri-, kriisi- ja traumatyössä.

bottom of page